ثبت رسید

پس از ثبت سفارش ، وجه صورتحساب را از طریق اپلیکیشن های انتقال و یا واریز از عابر بانک پرداخت نموده و در این فرم اطلاعات را وارد نمایید. تا سفارش تکمیل و ارسال گردد. با تشکر هفت و هشت
  • نام و مشخصات پرداخت کننده و سفارش دهنده بایدیکی باشند.
  • شماره سفارش ثبت شده
  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png., حداکثر اندازه فایل ها.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .